Referenties

Enige voorbeelden van opdrachten door Clifford Structurele Adviezen.
 • Begeleiding bij de invulling van de financieringsbehoefte en inrichting kasstroommanagement van een toeleverancier voor de telecom industrie. Vervolgtraject wordt optimaliseren van de interne beheersing.
 • Begeleiding investeringsvraag van een digitaal wervings- en selectie organistie.
 • Doorlichting van de ondersteunende processen van een grote jeugdzorginstelling. Adviezen naar aanleiding van dit onderzoek hebben geleid tot de nodige procesverbeteringen en betrouwbare adequate interne informatie.
 • Een telemarketing bedrijf geadviseerd omtrent de nodige veranderingen, welke adviezen met name hebben geleid tot een focus op hoofdactiviteiten, die nu ook meer marge genereren. Daarnaast het (financieel en management) informatie systeem opgezet. Ook hier zijn de trefwoorden: juiste mensen op de juiste plaats, ontwikkeling van mensen, beheersing van processen en activiteiten, pro-actief, adequate management rapportage, internal control statements, risicobeheersing, assurance.
 • Ondersteuning bij het realiseren van de groei van de internationale activiteiten van een groothandel in bloemen en planten.
 • Quick scan van een organisatie op het gebied van audio en visuele apparatuur hetgeen geleid heeft tot duiding van verbetertrajecten binnen de organisatie.
 • Reorganisatie en financieel interim management van een koeriersbedrijf in Zuid Nederland. De reorganisatie heeft geleid tot het voorkomen van de ondergang van dit bedrijf en de verliessituatie omgebogen naar een winstpositie. De cash flow is nu ook positief en een nieuw financieel informatie systeem is geïmplementeerd.
 • Training ondernemingsfinanciering in het programma Management Development van Nyenrode|Result. Verdere trainingen (w.o. planning en control) in voorbereiding.
 • Van een productieverkoopmaatschappij in disposables de organisatie doorgelicht en veranderingen geadviseerd welke zijn geïmplementeerd en daadwerkelijk tot verbeteringen hebben geleid, zoals productierendementsverbeteringen, verkoopmarge stijging en volume ontwikkelingen. Veranderingen houden verband met de procesgang in de diverse disciplines, de ontwikkeling van mensen en ontwikkeling van adequate (management) informatie, waarin nu duidelijk beheersmatige pro actieve kenmerken zijn opgenomen.
 • Van twee grote (concurrenten) distilleerderijen in Nederland de productie faciliteiten samengevoegd, waarbij de verkoop en marketing activiteiten en ook de distributie volledig gescheiden zijn gebleven. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen van deze productie joint venture hierover gedurende 1½ jaar na implementatie toezicht gehouden.
 •  
  Lees meer over het wapen van Clifford
   
  Adres Molenwiek 16
  4876 AZ Etten-Leur
  Tel. 076 503 0250
  E-mail. info@csa-clifford.nl
 •  
 • Routebeschrijving
   
   
  Ontwerp & realisatie door de Bie productions © 2008 - 2021